W jaki sposób ocena 360 stopni pomaga w rozwoju osób i organizacji?

Konstruktywna informacja zwrotna jest kluczowym czynnikiem, który pozwala menedżerom porównać ich samoocenę z tym, jak postrzegają ich inni. Przez ocenę 360 stopni menedżerowie otrzymują informacje na temat wydajności swojej pracy od różnych osób, a więc z kilku perspektyw. Uświadamiając sobie własne słabe punkty, menedżerowie mogą zająć się ukierunkowanym rozwojem w tych obszarach.

Kulturę organizacji można ukierunkować i ukształtować poprzez położenie nacisku na kluczowe zachowania.

System oceny 360 stopni cut e jest systemem online, może być używany w pełni samodzielnie, może być dostosowany to twojego przebiegu projektów i kultury w rozumieniu kompetencji, języka i rodzaju pytań.

Client voices

"We have constantly been satisfied with both the tools and the support."Silviu Badescu, Deloitte

Klienci, którzy stosują ocenę 360 stopni cut e

Czym jest ocena 360 stopni?

Stosując kwestionariusz informacji zwrotnej online, zawodowe i interpersonalne kompetencje menedżera są oceniane przez niego samego, jego przełożonych, współpracowników, bezpośrednich podwładnych i innych (np. klientów lub dostawców usług).

Menedżerowie mogą porównać własną samoocenę z tym, jak postrzegają ich inni. Wiele punktów widzenia podnosi świadomość menedżera na temat własnych mocnych stron i ich obszarów rozwojowych oraz pokazuje im konkretny kierunek rozwoju zawodowego.

Stosując system oceny 360 stopni, cut-e pozwala ci zarządzać i interpretować wielowymiarowe procesy oceny online. Obejmuje to kompleksowy proces oceny 360 stopni, jak również ocenę 180 stopni (gdzie menedżerowie są oceniani wyłącznie przez bezpośrednich podwładnych), czy też informację zwrotną od menedżerów (gdzie menedżerowie są oceniani tylko przez bezpośrednich przełożonych).

Artykuł: Maksymalne wykorzystanie oceny 360 stopni

Filip Hrkal, Dyrektor Zarządzający cut e na Europę Środkową i Wschodnią (CEE), dzieli się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat tego, jak zapewnić, by ocena 360 stopni odniosła największy skutek dla twoich pracowników i dla przedsiębiorstwa.

Stosowanie oceny 360 stopni w celu wprowadzania zmian kulturowych

Czy wszyscy mówimy jednym głosem? Widzimy, jak organizacje wprowadzają zmiany w kulturze poprzez zastosowanie procesów oceny, w szczególności oceny 360 stopni. Po połączeniu spółek lub w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku firmy chcą się rozwijać w określonym kierunku. PwC stosuje proces oceny 360 stopni online, aby wzmocnić kulturę szczerej informacji zwrotnej na wszystkich szczeblach hierarchii firmy, zarówno w górę, jak i w dół.
Vodafone w Rumunii, po połączeniu zastosowało ocenę 360 stopni, by zainicjować rozmowy na temat pożądanej kultury i zachowań w organizacji, a także aby na tej podstawie ocenić obecnych menedżerów. Ten proces oceny coraz częściej jest przeprowadzany z dala od biurka, na tablecie lub telefonie komórkowym.

Skuteczna ocena 360 stopni

Jak możemy zwiększyć atrakcyjność i wartość naszego procesu wieloźródłowej oceny przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności?
cut-e pomaga w przeprowadzeniu wydajnych procesów wieloźródłowej oceny z wartościowymi raportami

  • Wiele firm ma doświadczenie z wieloźródłową oceną (ocena oddolna, ocena 360 stopni). I większość z nich ponosi koszty operacyjne. cut-e zapewnia idealną platformę umożliwiającą szybką i bezproblemową realizację tych procesów.
  • System zawiera kwestionariusze kompetencji, ale może być również dostosowany do Twoich modeli kompetencyjnych. Sekwencja czynności oraz wygląd i charakter systemu można dopasować do Twoich potrzeb. Zorientowane na rozwój i interaktywne raporty wzbudzają zainteresowanie wynikami i pozwalają na opracowanie realistycznych planów rozwojowych.

Zastosowanie oceny 360 stopni według cut e

System oceny 360° standardowo zawiera kwestionariusz shapes360. Kwestionariusz shapes360 ocenia 18 kompetencji menedżerskich w sposób zorganizowany i miarodajny. Jako alternatywa, możliwe jest też zintegrowanie korporacyjnych modeli kompetencji i kwestionariuszy.
Kwestionariusz shapes360 obejmuje 18 kompetencji i jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut. Można też z łatwością dodać pytania otwarte lub wielokrotnego wyboru. Dodatkowo, jest również możliwe określenie wagi poszczególnych kompetencji w odniesieniu do roli danego menedżera. Pozwala to nadać priorytet poszczególnym kompetencjom.
Proces oceny 360 stopni jest zazwyczaj zarządzany przez cut e, chociaż system jest również dostosowany do samoobsługi. Dostępnych jest wiele różnych funkcji pozwalających wstawiać lub dodawać projekty i kandydatów, wysyłać e-maile i sporządzać różnorodne raporty. Osoby udzielające informacji zwrotnej mogą być nominowane w systemie przez samych menedżerów lub przez ich przełożonych.
Wyniki oceny przedstawiają kompleksowy przegląd tego, jak każdy z menedżerów ocenia indywidualne kompetencje w porównaniu z oceną otaczających osób.
Ponadto, wyniki mogą zostać jasno podsumowane według grup udzielających informacji zwrotnej. Raport zawiera też szczegółowy opis kompetencji indywidualnych, jak również najwyższe i najniższe oceny. Raporty grupowe są dostępne na życzenie.
System, kwestionariusz i raporty są dostępne w wielu językach. Wersje językowe są stale aktualizowane i dodatkowe języki obce mogą zostać udostępnione na życzenie.

Wyniki ankiety: ocena 360 stopni – czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo?

W niedawno przeprowadzonej ankiecie zapytaliśmy czytelników naszego newslettera: Czy ocena 360 stopni jest przekleństwem, czy raczej błogosławieństwem? Poniżej przedstawiamy wasze odpowiedzi, a także kilka wskazówek, jak uczynić ocenę 360 stopni bardziej skuteczną.

Ocena 360 stopni jest szeroko doceniana wśród użytkowników
70% uczestników odpowiedziało, że poziom osobistych korzyści, jakie uzyskali z oceny 360 stopni, był bardzo wysoki lub umiarkowanie wysoki. Jedynie 30% odpowiedzi było mniej pozytywne: 15% respondentów stwierdziło, że ocena 360 stopni nie przynosi im znacznych korzyści, a 12% udzieliło odpowiedzi, że nie przynosi ona żadnych korzyści i że woleliby nie używać systemu oceny 360 stopni.

Jak zapewnić sukces ocenie 360 stopni
Z radością, a nawet z pewnym zaskoczeniem obserwujemy tak pozytywne nastawienie do tego narzędzia, gdyż wiemy, że konieczne jest stosowanie procesu 360 stopni we właściwy sposób. Oto krótka lista czynników sukcesu:

Wdrożenie procesu oceny 360 stopni wymaga profesjonalnego i systematycznego przygotowania, tj.:

  • Szczegółowej informacji dla wszystkich uczestników na temat procesu i jego celu przed rozpoczęciem oceny
  • Przejrzystości w kwestii procedury organizacyjnej
  • Zapewnienia anonimowości dla osób oceniających i udzielających informacji zwrotnej (z wyjątkiem perspektywy przełożonych)
  • Bezwzględnej szczerości w kwestii celu procesu i wykorzystania wyników
  • Wsparcia przy analizie sprawozdań
  • Integracji z istniejącą pracą działu HR i bieżącymi projektami
  • Włączenia od samego początku członków rady pracowniczej

wyszukiwarka produktów cut-e

Wyszukaj produkt, który odpowiada Twoim potrzebom, spośród ponad 40 narzędzi od cut-e.
Search by
Topic
Instrument
skontaktuj się z nami

zadzwoń do nas +420 776 765 263

lub skontaktuj się z nami tu

subskrybuj talentNews