cut-e oferuje innowacyjne, krótkie i precyzyjne testy predyspozycji zawodowych online

Od wielu lat badania wykazują, że testy predyspozycji zawodowych znakomicie nadają się do przewidywania długoterminowego sukcesu zawodowego. W zasadzie żadne inne narzędzia nie mają tak dużej wartości dla decyzji dotyczących personelu przy stosunkowo niskich kosztach.

Wszystkie testy zdolności wchodzące w skład zestawu scales zostały opracowane w taki sposób, aby możliwe było ich zastosowanie bez udziału osoby badającej. Dlatego wszystkie testy mogą być wykorzystane nie tylko do diagnostyki, ale także w procesach rekrutacji i selekcji online.

Testy zdolności cut-e ‒ łatwe w obsłudze i trafne

Wszystkie testy predyspozycji zawodowych scales mają następujące cechy:

 • Intuicyjna zrozumiałość dzięki interaktywnym przykładom.
 • Zabezpieczenie przed fałszerstwem za pomocą generatorów pozycji. (Ta unikatowa technologia generuje indywidualny test dla każdego uczestnika i w ten sposób zapobiega oszukiwaniu, gdyż nie istnieje wzór odpowiedzi, i eliminuje efekty uczenia się podczas powtarzania testu).
 • Niezależność od platformy sprzętowej z powodu zastosowania grafiki wektorowej. Sposób wyświetlania każdego zadania dostosowuje się do ustawień ekranu użytkownika (rozdzielczości i proporcji) i dzięki temu nie występują żadne efekty wynikające z używanego sprzętu i połączenia internetowego.
 • Różne wersje językowe w celu zapewnienia porównywalności i bezstronności. System i procedury są dostępne w wielu językach.
 • Rzetelność i trafność wyników testu przy maksymalnym czasie wykonania testu wynoszącym 15 minut.
 • Naukowe uzasadnienie dzięki ciągłym badaniom standaryzacyjnym i walidacyjnym prowadzonymi we współpracy z firmami i uniwersytetami.
 • Certyfikacja przeprowadzona przez Det Norske Veritas zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji ds. Testów.
 • Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami rekrutacyjnymi.
 • Ułatwienia dostępu zgodnie z przepisami dotyczącymi tworzenia technologii informatycznych dostosowanych dla użytkowników niepełnosprawnych.

Nowy przewodnik poleca najlepszą praktykę w re-testowaniu kandydatów

Przewodniki re-testowania kandydatów od cut-e wyjaśnia „kiedy” re-testowanie jest odpowiednie, „co” re-testować i „jak” to zrobić oraz jak interpretować wyniki i jak komunikować się z kandydatami. „Kandydaci mogą czuć się mniej skłonni do oszustwa, jeżeli będą poinformowani, że będziesz nadzorować re-testowanie,” mówi Dr Lochner.

Proces opracowywania testów potwierdzony badaniam

cut-e współpracuje z wieloma uniwersytetami i ich studentami w zakresie badań i ma własny  międzynarodowy zespół badawczy, który ciągle pracuje nad udoskonaleniem naszych procedur.

Przykład: Nina Galler, konsultant cut-e, zbadała wpływ oszukiwania w procedurach testowych online w ramach swojej pracy licencjackiej. „Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują ocenę kompetencji zawodowych online w swoich działaniach rekrutacyjnych i kandydaci stoją przed pokusą manipulowania sytuacją testową i znalezienia jakiegoś sposobu, aby oszukać. Głównym przedmiotem badania był test na pamięć krótkotrwałą, scales stm, oraz wpływ na wyniki tego testu”. Rezultaty znalazły bezpośrednie zastosowanie w procesie opracowywania testów i pomogły w ich dalszym zabezpieczeniu przed fałszerstwem.

Badanie za pomocą testów zdolności cut-e

Badania testowe mogą być przeprowadzone przez cut-e lub samodzielnie przez klienta. W systemie dostępnych jest wiele praktycznych funkcji umożliwiających wprowadzanie i dodawanie projektów i kandydatów oraz wysyłanie e-maili i tworzenie różnych raportów.

Wyniki można w łatwy i wygodny sposób przeglądać online. Są one ułożone w formie przejrzystego diagramu, a w razie potrzeby można wygenerować narracyjny raport.

System, testy i raporty są dostępne w wielu językach. Dodatkowe wersje językowe są dostępne na żądanie. Międzynarodowe i lokalne zestawy norm, jak również wersje językowe są stale aktualizowane.

Jakie są zalety adaptatywnego badania testowego?

Adaptatywne badanie testowe ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi testami, które zostały opracowane na podstawie klasycznej teorii testów. Dr Katharina Lochner, dyrektor ds. badań w cut-e wyjaśnia sposób działania testów adaptatywnych.

Co to jest adaptatywne badanie testowe?

Lochner: „W adaptatywnym badaniu testowym test lub kwestionariusz dostosowuje się do odpowiedzi udzielanych przez kandydata. Za pomocą testu mierzymy zdolności poznawcze, takie jak myślenie logiczno-numeryczne lub koncentrację. W tym przypadku zadanie (pozycja) zostaje automatycznie przedstawione kandydatowi, co da nam maksimum informacji. Za pomocą kwestionariusza chcemy dowiedzieć się czegoś na temat osobowości, umiejętności, motywacji lub wartości kandydata i ocenić, które ich aspekty są u niego słabsze lub silniejsze. Osiągamy to przez porównanie różnych uzyskanych cech. W przypadku adaptatywnego kwestionariusza nie musimy porównywać każdego pojęcia z każdym, a jedynie te, które są podobnie silne”.

Jakie korzyści daje adaptatywne badanie testowe?

Lochner: „W teście kandydat nie musi przerabiać zadań, które są dla niego zbyt łatwe lub zbyt trudne. Zmniejsza to czas pracy nad testem. Ponadto kandydat nie jest znudzony pozycjami, które są dla niego zbyt łatwe i nie czuje się przytłoczony tymi, które są zbyt trudne. W przypadku kwestionariusza uzyskujemy podobny efekt ‒ ponieważ kandydat nie musi zmagać się z niepotrzebnymi stwierdzeniami, czas pracy nad testem jest znacznie krótszy. Jest to nie tylko bardziej wygodne dla kandydatów, ale także lepsze dla firmy, w której chcą się zatrudnić.

W jednym badaniu wykazano, że wielu kandydatów przerywa wypełnianie kwestionariusza,
gdy zajmuje to więcej niż 20 minut. Osoby, które nie kończą procedury, są w dużej części bardzo dobrymi kandydatami, interesującymi dla firmy. Właśnie ci kandydaci nie powinni wypełniać irytująco długich kwestionariuszy, ponieważ mają oni również duże szanse w procedurach aplikacyjnych w innych przedsiębiorstwach.
Kolejną zaletą jest to, że metody adaptatywne sprawiają, że testy i kwestionariusze są bezpieczniejsze. Każde indywidualne wykonanie testu jest inne ‒ kandydat ma do czynienia z różnymi pozycjami. W rezultacie niemożliwe jest zdobycie odpowiedzi przed testem i oszukiwanie w procesie aplikacji”.

Czy adaptatywne badanie testowe ma jakieś wady?

Lochner: „Oprócz oczywistych zalet stosowania adaptatywnych testów i kwestionariuszy, ich opracowanie wiąże się z dodatkowym wysiłkiem i kosztami. Wymagają one nie tylko bardzo dużej puli pozycji, ale także testowania i walidacji na dużych próbach. Potrzeba do tego zarówno czasu, jak i wkładu finansowego. Konstruowanie adaptatywnego testu ma sens tylko wtedy, gdy spodziewamy się wystarczająco dużej liczby kandydatów. Ponadto wypełnianie testu musi zwykle odbywać się elektronicznie. Zanim komputery stały się urządzeniami codziennego użytku, podejmowano próby przeprowadzania adaptatywnych testów za pomocą papieru i ołówka. Okazało się to jednak uciążliwe, a czasami niemożliwe.

Dla kandydatów metoda adaptatywna oznacza, że nie mogą wrócić do jakiejś pozycji i zmodyfikować poprzedniej odpowiedzi. Gdy odpowiedź zostanie udzielona, nie można jej zmienić. Co więcej, pozycje są wykonywane pojedynczo, tzn. wykonywana jest tylko ta, która jest widoczna dla kandydata. Nie można też pominąć żadnej pozycji. Jedno i drugie (niemożność cofnięcia się i przeskoczenia do przodu) może powodować pewien stres u kandydata wykonującego test. Ponadto w odróżnieniu od metod nieadaptatywnych nie istnieją dwa identyczne testy i kwestionariusze, w którym wszyscy kandydaci mieliby te same pozycje”.

Raport na temat adaptatywnego badania testowego

Dzięki metodzie adalloc (adaptive allocation of consent) cut-e oferuje nową i unikatową technologię adaptatywnego pomiaru różnych rodzajów pojęć. Metoda adalloc nadaje się do pomiaru kompetencji, wymiarów osobowości, postaw, zainteresowań i wartości, jak również do oceny wymogów związanych ze stanowiskiem pracy.

Czy istnieje prosty sposób dopasowania zdolności kandydata do wymagań stanowiska pracy?

Sieć Informacji Zawodowej (Occupational Information Network, O*NET) to internetowa baza danych zawierająca potwierdzone informacje na temat setek różnych zawodów, włącznie z wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami i wykształceniem niezbędnymi w każdym z nich. Jest to ostateczne źródło informacji na temat każdego stanowiska pracy na całym świecie.

W cut-e jesteśmy podłączeni do bazy danych O*NET i stworzyliśmy wyszukiwarkę produktów cut-e  online, która umożliwia wyszukiwanie różnych stanowisk pracy. Możesz np. wpisać w wyszukiwarce „psych” i otrzymasz listę możliwych zawodów, np. psycholog kliniczny, psychiatra i technik psychiatryczny. Następnie możesz kliknąć, aby uzyskać więcej informacji na temat wybranego stanowiska pracy, bezpośrednio z bazy danych O*NET, w tym na temat charakterystycznych dla niego czynności i zadań oraz typowych zarobków. Przeanalizowaliśmy również wymagania związane z każdym stanowiskiem i stworzyliśmy listę zalecanych badań diagnostycznych z naszych zasobów, które pomogą Ci ocenić kandydatów do każdej stanowiska.

Zwykle przed wykorzystaniem testu diagnostycznego będziesz chciał przeprowadzić preselekcyjne badanie walidacyjne w celu upewnienia się, że wybrany test odzwierciedla wymagania związane ze stanowiskiem (trafność treściowa) i mierzy odpowiednie cechy (trafność teoretyczna).
Przeprowadzenie takich badań walidacyjnych dla każdego stanowiska pracy może być trudne. Ponieważ jednak baza danych O*NET mówi nam, jakie elementy są wymagane na danym stanowisku, możemy przyspieszyć ten proces, przydzielając testom trafność na tej podstawie, że zostały one już poddane walidacji gdzie indziej ze względu na te szczególne elementy i atrybuty. Jest to tak zwana „trafność syntetyczna”. W niektórych krajach uznaje się to za wystarczającą walidację. W innych krajach, takich jak USA i Wielka Brytania, konieczne jest jeszcze przeprowadzenie walidacji poselekcyjnej w celu upewnienia się, że test przewiduje to, co ma przewidywać (trafność kryterialna).
W cut-e dysponujemy 30 różnymi testami zdolności scales, które mierzą zdolności werbalne i numeryczne, abstrakcyjne i logiczne myślenie, specjalistyczną wiedzę/umiejętności oraz szczególne zdolności poznawcze, takie jak czas reakcji, wielozadaniowość i pamięć krótkotrwałą.

Można połączyć nasze testy, aby ocenić specyficzną wiedzę, umiejętności i zdolności wymagane na dowolnym stanowisku pracy. Zamiast konieczności przeglądania różnych raportów dla każdego testu zdolności, dostaniesz jeden, potwierdzony raport, który zawiera całościowy wynik dla każdego kandydata na określone stanowisko. Dzięki temu o wiele łatwiej i szybciej wybierzesz najlepszych kandydatów.

Jak zapobiec oszustwom i sprawdzić, że wyniki pochodzą od właściwego kandydata?

Musisz zawrzeć „porozumienie w sprawie uczciwości” ze swoimi kandydatami. Daj im do zrozumienia, że zostaną ponownie przebadani podczas rozmowy kwalifikacyjnej (jeśli otrzymają zaproszenie) i że wszelkie poważne rozbieżności będą przedmiotem analizy.

Co ważniejsze, musisz upewnić się, że narzędzia, których używasz, są rzetelne i zabezpieczone przed fałszerstwem dzięki takim technologiom, jak generator pozycji i adaptatywne badanie testowe, ale również dzięki zaprojektowaniu formatu pozycji, który jest faktycznie trudny do złamania. Wszystkie nasze narzędzia diagnostyczne opracowywaliśmy od początku z myślą o ich zastosowaniu online bez nadzoru i zawsze mając na względzie ich maksymalne zabezpieczenie przed fałszerstwem.

Zapytaj eksperta ‒ jak można opracować testy zdolności online, które będą zabezpieczone przed oszustwem?

Często można spotkać się z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi oceny kompetencji zawodowych online, zwłaszcza gdy jest ona przeprowadzana bez nadzoru. cut-e, jako ekspert w dziedzinie psychometrii online, regularnie otrzymuje pytania od klientów dotyczące tego zagadnienia. Odpowiedzieliśmy na niektóre z najczęściej zadawanych pytań.

Tożsamość respondenta ‒ kto wykonuje test?
Podczas korzystania z narzędzi do oceny kompetencji zawodowych online firmy często nie mają pewności, czy kandydaci sami wykonują testy, czy też może ktoś inny im pomaga lub bierze w tym udział w celu uzyskania lepszego wyniku. Skąd możesz wiedzieć, że osoba, która wykonała test, jest rzeczywiście Twoim kandydatem i czy zrobiła to osobiście?
Zastosowanie oceny kompetencji zawodowych online jest najbardziej efektywne, kiedy wybieramy ludzi z dużej puli kandydatów. Celem użycia narzędzi do oceny kompetencji zawodowych online w ramach preselekcji jest wykluczenie kandydatów ze zbyt słabymi wynikami w testach (tzw. selekcja negatywna). Kandydat, który dobrze sobie poradził online, zostaje następnie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną i/lub na bardziej dokładne badanie kompetencji zawodowych. Można i należy ponownie przetestować kandydatów w miejscu pracy (tzw. retest) w połączeniu z zastosowaniem dodatkowych pomiarów zdolności. W tym momencie, jeśli wyniki testów będą znacznie gorsze niż podczas wstępnego badania online, stanie się oczywiste, że doszło do jakichś nieprawidłowości.
Prostym sposobem na obniżenie motywacji do oszukiwania jest przedstawienie procedury powtórnego badania testowego przed zastosowaniem testu online. Zwykle eliminuje to problem. Z praktycznego doświadczenia wynika, że użycie tej procedury skutecznie zapobiega próbom zafałszowania tożsamości.

Uczenie się testów ‒ czy kandydaci mogą ćwiczyć?
Zdolności poznawcze można poprawić na drodze uczenia się. Dlatego też wyniki w testach online mogą ulec poprawie, a przynajmniej tak wynika z założenia.
Chociaż wydaje się, że faktycznie tak jest, nie ma to zbyt dużego wpływu na proces selekcji, ponieważ w celu uzyskania istotnej poprawy wyników konieczne byłoby długotrwałe ćwiczenie w wypełnianiu testów.
Przykład: Wyobraź sobie, że potrzebujesz dobrego biegacza. W celu wybrania najlepszego, mierzyłbyś ich czasy na określonym dystansie. Powiedzmy, że kandydat ćwiczy intensywnie dzień przed biegiem testowym. Będzie to miało niewielki lub nawet negatywny wpływ na jego wynik. Ale gdyby trenował swoje umiejętności przez sześć miesięcy przed badaniem, jego wyniki uległyby poprawie. Będziesz zadowolony z tak dobrych osiągów i wybierzesz tego kandydata. Długotrwały wysiłek i ćwiczenia kandydata ostatecznie przełożą się na to, że będzie on lepszym biegaczem. To samo dotyczy zdolności poznawczych.

Przykładowe rozwiązania ‒ czy odpowiedzi do testów online nie będą przekazywane innym osobom?
Dostęp do przykładowych rozwiązań w Internecie jest prawdziwym problemem w przypadku tradycyjnych testów. Dlatego trzeba uważać, aby nie projektować testów online, które są statyczne. Musi istnieć wiele różnych wersji testów, których pozycje pochodzą z puli pozycji i są dostarczane przez tzw. generator pozycji. W ten sposób każdy kandydat otrzymuje indywidualną wersję testu z wybranymi, ale porównywalnymi pozycjami testowymi. W takiej sytuacji przykładowe rozwiązania są nieprzydatne dla kandydata. Z puli pozycji można generować niezliczone wersje równoległe, a prawdopodobieństwo, że dwóch kandydatów otrzyma ten sam test, jest mniejsze niż wygrana na loterii dziesięć razy pod rząd. Przez przypisanie oceny trudności różnym pozycjom możemy zagwarantować, że ogólna trudność testu będzie taka sama dla każdego kandydata.

Narzędzia pomocnicze ‒ czy można ich użyć do oszukiwania?
A co z używaniem kalkulatorów i innych narzędzi pomocniczych w celu uzyskania lepszych wyników w testach?
Problem leży w sposobie opracowania testu. Ćwiczenia testowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby narzędzia pomocnicze nie były przydatne w ogóle. Jeśli np. opracowujemy test do pomiaru zdolności numerycznych, powinien być on zaprojektowany w taki sposób, aby zastosowanie kalkulatora nie dawało żadnych dodatkowych korzyści. Na przykład, kandydaci są proszeni o wypełnienie pustych miejsc w równaniu lub wpisanie innych symboli używanych w obliczeniach. Wymaga to logicznego myślenia i nie jest to jedynie zadanie obliczeniowe. Ewentualnie można podać w instrukcji, że wszyscy kandydaci mogą korzystać z kalkulatora, ale wtedy mierzone są nieco inne umiejętności.

Przegląd testów predyspozycji zawodowych scales

Umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia

 • scales cls - Indukcyjno-logiczne myślenie

  What does this assessment measure?

  Inductive reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. The task is to work out the rules and interrelationships which assign tables to two different categorie s and to then assign new tables to the adequate categories.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales clx - Inductive-logical Reasoning

  What does this assessment measure?

  Inductive logical reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. In this test the task is to find out rules and relationships within a given pattern and to apply these rules to other patterns.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales ix - Indukcyjno-logiczne myślenie

  What does this assessment measure?

  Logical thinking ability

  What is the task?

  The test taker is presented with several objects which all except one - are governed by a single over-arching rule. The test taker must identify this rule and then select the object that does not match that rule.

  Each test is created by a test generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales lst - Dedukcyjno-logiczne myślenie

  What does this assessment measure?

  Deductive reasoning

  What is the task?

  The test taker is presented with a grid containing several objects. Each object appears only once per row and per column. One cell in this grid shows a question mark. The task is to work out which object has to be displayed in the cell marked with the question mark.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales sx - Dedukcyjno-logiczne myślenie

  What does this assessment measure?

  Deductive reasoning

  What is the task?

  The test taker is required to choose the correct operators for receiving a specific result. Within each task objects are interchanged according to a specific rule. The task is to identify this rule and choose the correct operator.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Kreatywność

 • sparks - Kreatywność

  What does this assessment measure?

  Creativity

  What is the task?

  The test taker is presented onscreen with a set of shapes and is required to combine some or all of these to make any real object and then to title this object. The four given shapes may be dragged and dropped into the drawing area, the positions of the shapes may be altered as well as the size and dimensions.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration. 

Uczciwość

 • squares - Test uczciwości

  What does this assessmemt measure ?

  The likelihood of counterproductive behaviour in a work context.

  What is the task?

  The test taker is presented with statements on-screen and asked to rate their behaviour in comparison with others.

  It is based on a model of counter-productive behaviour that takes into account the individual’s specific situation. Thus, it does not stigmatise the test taker’s results and offers the opportunity for change through training thereby enabling a greater acceptance of results by the individual.

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Umiejętności numeryczne

 • scales eql - Umiejętność liczenia

  What does this assessment measure?

  Basic numeracy

  What is the task?

  The test taker is presented with a series of tasks. Each task consists of an equation with gaps and a given result. The task is to fill the gaps with numbers so that the given result is correct.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales numerical (admin) - Analiza danych numerycznych (łatwiejsza wersja)

  What does this assessment measure?

  Numerical reasoning

  What is the task?

  Numerical information is presented to the test taker in tables, lists and diagrams. The test taker is required to use this information in order to answer different questions. Throughout the assessment the same company scenario and fictional character are used.

  Each test is created by a databased test generation at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales numerical (consumer) – Analiza danych numerycznych

  What does this assessment measure?

  Numerical reasoning

  What is the task?

  The test taker is presented with complex numerical information in tables and charts from which the test taker needs to draw logical conclusions. The look and feel of the test reflects modern office software.

  Each test is created by a databased test generation at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales numerical (finance) - Analiza danych numerycznych (trudniejsza wersja)

  What does this assessment measure?

  Draw logical conclusions from complex numerical information

  What is the task?

  The test taker is presented with complex numerical information in a number of tables and charts and is required to draw logical conclusions based on this. The test assesses the ability to find and retrieve relevant information when confronted with different types of question.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration. 

 • scales numerical (industry) - Analiza danych numerycznych (trudniejsza wersja)

  What does this assessment measure?

  Draw logical conclusions from complex numerical information

  What is the task?

  The test taker is presented with complex numerical information in a number of tables and charts and is required to draw logical conclusions based on this. The test assesses the ability to find and retrieve relevant information when confronted with different types of question.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Osobowość

 • Realistic Job Preview

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • shapes (basic) - Kwestionariusz kompetencji

  What does this assessment measure?

  Identifies work-based personality characteristics

  What is the task?

  The test taker is presented with 3 statements per page and must allocate up to 6 points across these to reflect the extent to which he or she agrees with each statement. The questionnaire is based on 15 scales, each with 6 items and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker.

 • shapes (executive) - Kwestionariusz kompetencji

  What does this assessment measure?

  Identifies work-based personality characteristics for those in senior management positions.

  What ist the task?

  The test taker is presented with 3 statements per page and must allocate up to 6 points across these to reflect the extent to which he or she agrees with each statement. The questionnaire is based on 24 scales, each with 8 items and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker. shapes executive is based on the shapes management tool, but has been extended and the primary scales and items are different.

 • shapes (expert) - Kwestionariusz kompetencji

  What does this assessment measure?

  Identifies work-based personality characteristics for those with no management responsibility

  What is the task?

  The test taker is presented with 3 statements per page and must allocate 6 up to points across these to reflect the extent to which he or she agrees with each statement. The questionnaire is based on 18 scales, each with 8 items and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker.

 • shapes (graduate) - Kwestionariusz kompetencji

  What does this assessment measure?

  Identifies work-based personality characteristics and has been designed for use with graduates.

  What is the task?

  The test taker is presented with 3 statements per page and must allocate up to 6 points across these to reflect the extent to which he or she agrees with each statement. The questionnaire is based on 18 scales, each with 6 items and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the individual. shapes graduate is based on the shapes management tool with some items being changed and the final assessment being shorter in length.

 • shapes (management) - Kwestionariusz kompetencji

  What does this assessmemt measure?

  Identifies work-based personality characteristics for those at middle to senior management levels.

  What is the task?

  The test taker is presented with 3 statements per page and must allocate up to 6 points across these to reflect the extent to which he or she agrees with each statement. The questionnaire is based on 18 scales, each with 8 items and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the test taker. work-based personality characteristics for those at middle to senior management levels.

 • shapes (sales) - Kwestionariusz kompetencji

  What does this assessment measure?

  Identifies work-based personality characteristics for those in sales roles or with direct customer contact.

  What is the task?

  The test taker is presented with 3 statements per page and must allocate up to 6 points across these to reflect the extent to which he or she agrees with each statement. The questionnaire is based on 24 scales, each with 6 items and has been developed using adaptive techniques. This means that statements are presented together based on the responses to earlier items by the individual. shapes sales is based on the shapes management tool with a combination of some primary scales and the inclusion of some views scales.

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Specyficzne umiejętności poznawcze

 • scales blo - Pamięć robocza

  What does this assessment measure?

  Short-term memory and the capacity of sensory memory

  What is the task?

  The test taker is presented with an image on-screen and must decide quickly if the image presented is the same as that of the second to last picture shown.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales clues - Praca z informacjami

  What does this assessment measure?

  Information handling in complex situations

  What is the task?

  The test-taker is presented with a project manager’s email inbox who has left the company suddenly. The test-taker is tasked to take over and to  action what is necessary. The look and feel of the test reflects common office software.

 • scales cmo - Szybkość percepcji

  What does this assessment measure?

  The ability to monitor activity on-screen.

  What is the task?

  The test taker is presented with a number of moving objects and is required to identify the number of these.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales e3+ - Umiejętność koncentracji

  What does this assessment measure?

  The ability to concentrate

  What is the task?

  The test taker is presented with different elements and needs to react to them in a certain way as fast as possible.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales lct - Umiejętność uczenia się

  What does this assessment measure?

  The ability to remember objects in the right order and learning aptitude.

  What is the task?

  The test taker is presented with different objects that are displayed consecutively on-screen. The task is to remember the order in which they have been presented.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem (shipping) - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Pamięć krótkotrwała

  What does this assessmemt measuer?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise traffic signs and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mt (cc) – Równoczesne wykonywanie zadań

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include checking the area number of an incoming telephone number, focused calculation and focused checking. Immediate feedback is given regarding their answer and the test includes graduated difficulty levels.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales mt (drv) - Równoczesne wykonywanie zadań

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include responding to a signal under time pressure, focused calculation and focused checking. Immediate feedback is given regarding their answer and the test includes graduated difficulty levels.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales nav - Zmysł orientacji

  What does this assessment measure?

  Sense of direction

  What is the task?

  The test taker is required to determine in which direction a vehicle is heading after various driving manoeuvres. High scores indicate the ability to maintain spatial orientation even after many changes of direction, for example while driving a car.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales ndb - Orientacja w przestrzeni

  What does this assessment measure?

  Sense of orientation

  What is the task?

  The test taker is required to specify the position and course of an aircraft relative to a non-directional beacon with the aid of a gyrocompass and a radio compass.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales rt - Szybkość reakcji

  What does this assessment measure?

  Speed of reaction

  What is the task?

  The test taker is presented with objects on screen and must react as quickly as possible when two objects that are the same appear.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales spc - Rozumowanie przestrzenne

  What does this assessment measure?

  Spatial ability and visual thinking

  What is the task?

  The test taker is required to find mistakes in a copy of a pattern that is presented onscreen. The copy could be rotated, mirrored, or rotated and mirrored.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales spr - 3D wyobraźnia przestrzenna

  What does this assessment measure?

  Spatial reasoning

  What is the task?

  The test taker is presented with a number of labelled geometric shapes on screen and needs to create a pattern which, if folded, would create the geometric shape shown.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Specjalistyczna wiedza

 • scales lt-d - Test języka niemieckiego

  What does this assessment measure?

  German language ability

  What is the task?

  The test taker is assessed across three aspects of the German language: fluency, vocabulary and spelling. The assessment contains an element of speed as well as power and the content presented is determined by the individual’s responses to previous items. This means that the tests is as short as possible and is suitable for all levels of German language.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales lt-e - Test języka angielskiego (basic)

  What does this assessment measure?

  English language ability

  What is the task?

  The test taker is assessed across three aspects of the English language: fluency, vocabulary and spelling. The assessment contains an element of speed as well as power and the content presented is determined by the individual’s responses to previous items. This means that the tests is as short as possible and is suitable for all levels of English language.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales lt-no- Test języka norweskiego

  What does this assessment measure?

  Norwegian language ability

  What is the task?

  The test taker is assessed across three aspects of the Norwegian language: fluency, vocabulary and spelling. The assessment contains an element of speed as well as power and the content presented is determined by the individual’s responses to previous items. This means that the tests is as short as possible and is suitable for all levels of Norwegian language.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales lt-se - Test języka szwedzkiego

  What does this assessment measure?

  Swedish language ability

  What is the task?

  The test taker is assessed across three aspects of the Swedish language: fluency, vocabulary and spelling. The assessment contains an element of speed as well as power and the content presented is determined by the individual’s responses to previous items. This means that the tests is as short as possible and is suitable for all levels of Swedish language.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mtu - Rozumienie techniki i mechaniki

  What does this assessment measure?

  Mechanical and technical understanding

  What is the task?

  The test taker is presented with a mechanical graphic element and is asked to identify the correct answer from multiple choice options about the element. This test covers mechanical and technical understanding in several areas.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales tmt - Liczby i przeliczanie jednostek

  What does this assessment measure?

  The ability to calculate in four different subject areas

  What is the task?

  The test taker is required to work apply numerical knowledge in four areas. These are: translation of units; the rule of three; a percentage calculation and calculation of areas and spaces.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration. 

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Wartości, motywy, kultura

 • chatAssess – zachowanie w pracy i motywacje

  What does this assessment measure?

  Behaviour, personality and ability in client specific work-based scenario and using mobile, interactive technology and simulating real-time instant-messaging.

  What is the task?

  The test taker is presented with incoming real-life work messages from different people and responds by selecting from one of the answer options given. Based on the test taker response, subsequent questions or situations are presented. The test uses a simulated instant-messaging format and making for a more realistic and enjoyable presentation than traditional situational judgement tests.

 • Realistic Job Preview

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • views - Kwestionariusz motywacji

  What does this assessment measure?

  Occupational or work relevant values, motives and interests.

  What is the task?

  The test taker is presented with statements on-screen and asked to rate their behaviour in comparison with others.

  It is based on a model of counter-productive behaviour that takes into account the individual’s specific situation. Thus, it does not stigmatise the test taker’s results and offers the opportunity for change through training thereby enabling a greater acceptance of results by the individual.

Umiejętności werbalne

 • scales verbal (admin) - Analiza danych werbalnych

  What does this assessment measure?

  Find and use information from different type of written sources 

  What is the task?

  The test taker is presented with a number of articles, lists and instructions and must seek out the information needed to answer specific questions. It uses a fictional character and company scenario throughout the assessment.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales verbal (consumer) - Analiza danych werbalnych

  What does this assessment measure?

  The ability to draw logical conclusions from complex verbal information.

  What is the task?

  The test taker is presented with a range of written information and is required to locate the relevant information, and draw logical conclusions from this to answer the questions. The look and feel of the test reflects common office software.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales verbal (finance) - Analiza danych werbalnych

  What does this assessment measure?

  The ability to draw logical conclusions from complex verbal information.

  What is the task?

  The test taker is presented with a number of articles, lists and instructions and must seek out the information needed to answer specific questions. The look and feel of the test reflects common office software.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales verbal (industry) - Analiza danych werbalnych

  What does this assessment measure?

  Ability to draw logical conclusions from complex verbal information

  What is the task?

  The test taker is presented with a number of articles, lists and instructions and must seek out the information needed to answer specific questions. The look and feel of the test reflects common office software.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration.

 • scales verbal (instruct) - Rozumienie prostych instrukcji

  What does this assessment measure?

  Understanding of texts and evaluation of information.

  What is the task?

  The test taker is presented with a range of simple instructions and instruction manuals and is then required to evaluate – as fast as possible – whether a statement that refers to a text is correct or incorrect.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration. 

 • Test Oceny Sytuacji

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

wyszukiwarka produktów cut-e

Wyszukaj produkt, który odpowiada Twoim potrzebom, spośród ponad 40 narzędzi od cut-e.
Search by
Topic
Instrument
skontaktuj się z nami

zadzwoń do nas +420 776 765 263

lub skontaktuj się z nami tu

subskrybuj talentNews