Rozwiń predykcyjną analizę talentów do generowania praktycznej wiedzy

Nadszedł czas, aby przenieść analizę talentów na wyższy poziom. Analiza talentów nie jest niczym nowym. Niezależnie od tego, czy korzystasz już z psychometrycznych ocen kompetencji zawodowych, czy też nie, będziesz miał dostęp do danych personalnych, które będzie można oceniać. Pomyśl o wynikach przeglądów efektywności lub ocenach satysfakcji klientów, uzyskanych przez pracownika lub o osiągniętych poziomach celów sprzedaży.

Dodaj do tego wyniki oceny kompetencji lub zdolności, jakimi dysponujesz, a będziesz w stanie przewidzieć sukces i zmienić swój sposób rekrutacji i rozwoju nowych talentów. Nadszedł czas, aby przenieść analizę talentów na wyższy poziom.

Wideo

Kierowanie praktyką zarządzania talentami przez rozwijanie analizy osób utalentowanych

Wideo

W jaki sposób Dell zwiększył sprzedaż i przychody przy jednoczesnym zmniejszeniu rotacji za pomocą psychometrii oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

 

How to make data-driven talent decisions

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance. 

This white paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Klienci, którzy zaufali analityce talentów cut-e

Dane diagnostyczne + Analiza predykcyjna = Zwrot z inwestycji

Psychometria jest naszą pasją. I podchodzimy z entuzjazmem do praktycznej wiedzy, jaką można uzyskać dzięki zadawaniu właściwych pytań istotnych dla przedsiębiorstwa, a następnie analizowaniu na różne sposoby danych w celu wygenerowania wiedzy na temat ludzi, zespołów, departamentów, wydziałów i spółek. Wyniki tych analiz są podstawą skutecznej strategii zarządzania talentami – podczas rekrutacji bierzesz pod uwagę to, co naprawdę się liczy, rozwijasz umiejętności pracowników, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości firmy i potrafisz zatrzymać w firmie najlepszych. Sukces w tych dziedzinach oznacza rzeczywistą wartość dla przedsiębiorstwa.

Korzystanie z analityki predykcyjnej jako podstawy strategii zarządzania talentami

Pomagamy klientom w pozyskaniu potencjalnych talentów i zapewnieniu rozwoju pracowników o dużym potencjale. Analiza predykcyjna polega na spoglądaniu w przyszłość i przewidywaniu, czy dzisiejsze oceny osób utalentowanych przełożą się kiedyś na efekty. Patrząc z szerokiej perspektywy, predykcyjna analiza talentów cut-e obejmuje: 

  • Spojrzenie na bieżący stan: analiza stanowisk obecnych pracowników w celu ustalenia, co pozwala przewidzieć sukces na konkretnych stanowiskach. Wynik: potwierdzony behawioralny model powiązany bezpośrednio z kluczowymi pożądanymi efektami – stworzenie profili sukcesu. 
  • Aktualny talent: ukierunkowany rozwój według nowego modelu.
  • Nowy talent: ocena pod kątem nowego modelu

Do kluczowych wyników mogą należeć: potwierdzony model oceny, potwierdzony model rozwoju oraz analiza organizacyjna.

Analiza predykcyjna – 4 kroki pozwalające najlepiej wykorzystać dane z pomiaru psychometrycznego

Nasz doradztwo w zakresie analityki predykcyjnej zazwyczaj obejmuje cztery kroki. Jak można się spodziewać, ściśle współpracujemy z każdym klientem, aby zdefiniować i dokładnie zrozumieć indywidualne wymagania. Poniższy przykład pokazuje, jak zazwyczaj przebiega praca nad projektem:

  • Krok 1: Określenie grup pilotażowych i kluczowych wskaźników efektywności (KPI). cut-e posiada bogate doświadczenia w doradzaniu, jak najlepiej wybrać próbę pracowników do analizy stanowisk pracy. Wymaga to danych zarówno z oceny kompetencji zawodowych, jak i oceny efektywności. Jako KPI można wykorzystać ukończone projekty, wskaźnik utrzymania, dane dotyczące przychodu, wewnętrzne oceny klientów, zysk, wydajność lub cokolwiek, co ma decydujące znaczenie dla Twojego przedsiębiorstwa.
  • Krok 2: Wewnętrzne wdrożenie. cut-e często zajmuje się całą logistyką związaną z oceną lub zbieraniem danych. Dbamy o komunikację i pamiętamy o dostarczeniu planu projektu wszystkim uczestnikom. Wszystkie oceny mogą być wykonywane online, a wywiady mogą być przeprowadzane telefonicznie, gdyż zdajemy sobie sprawę, jakie są koszty czasu i użycia zasobów.
  • Krok 3: Analiza danych i opracowanie modelu. Wykonujemy obliczenia. Nasi analitycy danych badają korelacje pomiędzy np. wynikami ocen kompetencji zawodowych cut-e a danymi na temat aktualnej efektywności. Analizujemy także, jak najlepiej przedstawić wyniki i w jaki sposób te ustalenia mogą być wdrożone.
  • Krok 4: Raportowanie. W zależności od wymagań, możemy opracować model raportu lub wizualizację w formie „mapy termicznej” czy to dla selekcji, rozwoju, czy analizy organizacyjnej. Mapa termiczna przedstawia przekrój Twojego przedsiębiorstwa lub określonej grupy w obrębie przedsiębiorstwa w celu dokonania porównania ze szczegółowymi wynikami ocen kompetencji lub ze średnim wynikiem kompetencji. Może ona posłużyć jako raport dla kierownictwa.

Projekty analityki predykcyjnej pomagają pracodawcom w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących osób utalentowanych

Zespoły zajmujące się zasobami ludzkimi i rekrutacją w coraz większym stopniu integrują swoje oceny z systemami informatycznymi HR, dzięki czemu mogą mierzyć, oceniać i pokazywać związek między swoimi inicjatywami dotyczącymi osób utalentowanych a efektywnością przedsiębiorstwa, jak wynika z globalnego Barometru oceny kompetencji zawodowych 2016, opracowanego przez cut-e.

Badanie to pokazuje, że 45% użytkowników oceny kompetencji zawodowych prowadzi obecnie projekty eksploracji danych, które pozwalają im formułować skomplikowane pytania dotyczące uzyskanych danych. Na przykład niektóre przedsiębiorstwa łączą dane z selekcji z danymi dotyczącymi efektywności w miejscu pracy oraz dane predykcyjne z przyszłymi wyzwaniami biznesowymi. „Analizy ocen kompetencji zawodowych są teraz bardziej dostępne i łatwiejsze do zinterpretowania – powiedział dr Achim Preuss, dyrektor zarządzający cut-e. – Zespoły HR coraz częściej używają tych „predykcyjnych analityk talentów” w celu uzyskania nowej wiedzy na temat swoich talentów oraz lepszego planowania zmian na stanowiskach i utrzymania pracowników”.

Czy Twoje przedsiębiorstwo w pełni wykorzystuje dane diagnostyczne?

Zrób użytek ze swoich danych diagnostycznych i stwórz profil sukcesu

Być może latami zbierałeś dane diagnostyczne lub dopiero zaczynasz wdrażać analizę talentów w swojej firmie. Niezależnie od sytuacji, wiedza o tym, co oznacza sukces w Twoim przedsiębiorstwie, poprawi i wzmocni twoje decyzje dotyczące personelu. Profil sukcesu pokieruje Twoimi działaniami wizerunkowymi oraz rekrutacyjnymi i pozwoli określić obszary rozwoju pracowników. Wyjaśnia on Twoim współpracownikom, co jest niezbędne do odniesienia sukcesu w firmie i zapewnia ramy wielu dalszych działań rozwojowych. Najważniejszym rezultatem zastosowania analityki talentów jest stworzenie drogowskazu do sukcesu – profilu sukcesu. 

Na profil sukcesu składają się cztery kluczowe obszary

Analiza porównawcza sukcesu: Razem z Tobą staramy się ustalić, co oznacza sukces w Twoim przedsiębiorstwie. Pomagamy Ci rozpoznać tych, którzy odnoszą sukcesy – i zrozumieć, jak możesz ich rozpoznać i co decyduje o ich sukcesie. To mogą być pewne umiejętności, kompetencje lub motywacje. Nasi eksperci od analizy porównawczej, opierając się na swoim doświadczeniu w dziedzinie statystyki oraz psychometrii, pomagają Ci w ustaleniu, które kwestie są kluczowe, przeprowadzają analizy w oparciu o dane liczbowe i przedstawiają wyniki w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Analityka efektywności: Nasze narzędzia diagnostyczne pozwalają zawczasu rozpoznać pewne zachowania i umiejętności. Możemy powiązać je z kompetencjami, których potrzebujesz i znaleźć obiektywne sposoby przewidywania efektywności.

Ocena organizacyjna: Sprawdzamy Twój obecny model kompetencji, strategie i procesy w Twoim przedsiębiorstwie. Identyfikujemy elementy, które mają potencjał do poprawy.

Ocena stanowiska pracy: Kluczowe znaczenie dla sukcesu ma ustalenie, jaka jest charakterystyka stanowiska pracy i w jaki sposób stanowisko to będzie ewoluować. Możemy przeprowadzić wywiady z pracownikami i ekspertami i przełożyć zebrane dane odnośnie wymogów na jasne, zdefiniowane i kwantyfikowalne zachowania.

Rozszyfruj wskaźniki HR – przewiduj, prezentuj i bierz udział w podejmowaniu decyzji

W tym artykule przeanalizujemy, w jaki sposób HR może stworzyć prawdziwą wartość dodaną dla Twojego przedsiębiorstwa za pomocą predykcyjnej analizy talentów: z konkretnymi i praktycznymi wskazówkami dla Ciebie. Badanie „Barometr oceny kompetencji zawodowych 2016” wykazało, że mniej niż połowa firm prowadzi projekty z dziedziny Big Data – a w firmach tych mniej niż połowa pracowników HR zna budżet tych projektów. Jeśli dział HR aspiruje do uzyskania roli partnera i tworzenia dodatkowej wartości poprzez analizę aktualnych danych, identyfikację brakujących danych oraz opracowanie danych, które można wykorzystać w praktyce – przedstawionych w taki sposób, który będzie zrozumiały dla kadry kierowniczej – będziesz mógł uczestniczyć w podejmowaniu decyzji!

Big Data na potrzeby HR i analizy talentów

Big Data na potrzeby HR i analizy talentów: czy nadszedł już czas, aby to wszystko zrozumieć? Ostatnio Big Data to przedmiot rzeczywistego zainteresowania. W Internecie można znaleźć wiele raportów i dyskusji na ten temat. Większość ekspertów przyznaje, że Big Data fundamentalnie zmienią sposób, w jaki pracujemy. Ale jak? W tym artykule przeanalizujemy, co to jest Big Data, jak zespoły HR korzystają z Big Data i jakie mogą i powinny być dalsze kroki.

wyszukiwarka produktów cut-e

Wyszukaj produkt, który odpowiada Twoim potrzebom, spośród ponad 40 narzędzi od cut-e.
Search by
Topic
Instrument
skontaktuj się z nami

zadzwoń do nas +420 776 765 263

lub skontaktuj się z nami tu

subskrybuj talentNews