Rozwijanie i utrzymywanie kluczowych wykonawców ma uzasadnienie ekonomiczne

Zauważenie i pozyskanie utalentowanych osób to jedna kwestia. Rozwijanie i zachowanie kluczowych wykonawców jest kolejnym wyzwaniem. Inwestycja w utrzymanie pracowników przyczynia się do wzrostu korzyści dla biznesu, a także zapewnia stabilność i przewidywalność.  

Pracując razem z Tobą w celu zrozumienia i zdefiniowania umiejętności i kluczowych kompetencji dla przyszłości twojej organizacji, pomagamy w dostarczaniu informacji i wspieraniu Twojej strategii w kwestii osób utalentowanych za pomocą technik analizy predykcyjnej oraz nowoczesnych testów oceny online.

Client voices

"The wide range of cut-e instruments allowed us to select the most suitable instrument for each assessment centre."Anne Seiffert, Océ

Predict engagement to improve retention

Research shows that an employee’s personality can have a big influence on how engaged they are at work. In other words, some people are just “wired for engagement.”

This white paper discusses the specific personality traits that are related to higher levels of employee engagement, which can in turn lead to advantages for your organisation. To learn more about the specific personality traits associated with engagement and how to incorporate engagement into your hiring processes, order your free white paper below.

Projekty źródłowe w zakresie rozwoju i utrzymania pracowników

Analizy prognostyczne dla rozwoju

Pracujemy z Tobą, aby zdefiniować zachowania biznesowe o istotnym znaczeniu, zabezpieczyć na przyszłość modele kompetencji, możemy także wykonać analizę rozbieżności w celu ustalenia ścieżek rozwoju na poziomie jednostki, zespołu, departamentu oraz korporacji. 

Raporty rozwojowe są zaprojektowane pod kątem zweryfikowanych modeli i profili kluczowych kompetencji w Twoim przedsiębiorstwie. Raporty mogą być skonstruowane pod kątem auto-interpretacji, umożliwiając samodzielną naukę i rozwój lub stanowiące część programu wsparcia.  
Raporty zostaną udostępnione natychmiast po zakończeniu oceny i będą skonstruowane w taki sposób, aby odzwierciedlać model kompetencji i język stosowany w korporacji.

Raporty mogą być generowane w różnych językach, umożliwiając działanie i rozwój w międzynarodowych zespołach.

Wzrost rentowności poprzez bardziej efektywną rekrutację w firmie Transcom

Transcom przekształca swój biznes przez niespotykany nacisk na kwestię „kadencji” przy wyborze agentów call centre. Transcom jest światowym specjalistą w obszarze satysfakcji klienta, zapewniając organizacjom obsługę klienta, sprzedaż, wsparcie techniczne oraz usługi kredytowe poprzez rozległą sieć centrów kontaktu z klientem oraz agentów pracujących w domu. Po ustaleniu, że najlepszym wskaźnikiem wydajności pracowników jest czas, jaki spędzili w firmie, cut-e i Transcom rozwinęły profil osobowości i zdolności, którego celem jest przewidywanie, czy potencjalni kandydaci „mają zamiar odejść”.

Wyniki tego przedsięwzięcia pokazują, że przewidywana kadencja 10% najlepszych kandydatów – którzy najbardziej odpowiadają profilowi osobowości i zdolności cut-e – będzie o 130% wyższa niż pozostałych kandydatów. Przyjmując, że kadencja silnie koreluje z wydajnością, oznacza to, że ci kandydaci lepiej sprawdzą się w swojej roli. Wyniki pokazują też, że jeśli Transcom przyjmie kandydatów, którzy zgodnie z wynikami mają większe skłonności do pozostania w firmie, ich kadencja będzie średnio o 50% dłuższa. Według Transcom znalezienie rozwiązania w kwestii „kadencji” na etapie selekcji kandydatów wzmocni rentowność firmy w sposób mierzalny i powtarzalny.

White Paper: Predicting who will be a successful expatriate

Sending employeed to live and work abroad involves a significant expense, so organisations have to look beyond the technical skills of candidates and ensure that they are choosing the right people for the right reasons.

Read this report to get a close look at previous research and a recent study, as well as a best practice model for predicting success as an expatriate.

Burger King podwaja wskaźnik utrzymania personelu

Wskaźnik utrzymania dla przyśpieszonego Programu Menedżerskiego podwoił się po wprowadzeniu oceny zdolności i osobowości cut-e w celu zapewnienia dopasowania kulturowego. 

 • Wyzwanie: wybór liderów gotowych do podejmowania odważnych decyzji dotyczących przyszłości
 • Rozwiązanie: dobrze dostosowany proces oceny skoncentrowany na umiejętnościach i dopasowaniu kulturowym
 • Wynik: Wzrost utrzymania pracowników i szybki awans – jako wynik właściwych decyzji w procesie rekrutacji.

Informacja zwrotna 360 stopni zapewnia koncentrację na rozwoju

Informacja zwrotna 360 stopni wskazuje główne obszary rozwoju. Zbiera informacje od współpracowników, klientów i menedżerów i łączy z własnym poglądem na to, jakie należy podjąć działania. Nasze narzędzie 360 online może być w pełni dostosowane do elementów korporacyjnych Twojego przedsiębiorstwa i kompetencji korporacyjnych – możesz być pewien, że pomiary są zgodne z twoim punktem odniesienia i standardami.

Jednak my oferujemy więcej niż ocena 360 dla rozwoju. Nasze kwestionariusze osobowości mogą dostarczyć raporty rozwojowe, po raz kolejny zwracając szczególną uwagę na obszary rozwoju kompetencji.

Użycie grywalizacji do wsparcia nauki i rozwoju

Zastosowanie technik grywalizacji i technologii w działaniach na rzecz rozwoju może zwiększyć zaangażowanie. Nie tylko może sprawić, że Twoje działania e-learningowe i programy online będą od początku bardziej atrakcyjne, lecz także poprzez dodatkową nagrodę, możliwość odblokowania kolejnych poziomów i innych funkcji grywalizacji, Twoi pracownicy będą bardziej zaangażowani, wciągnięci i „zanurzeni” w działania szkoleniowe i rozwojowe, a przez to będą częściej korzystać z tych narzędzi. 

Do przykładów można zaliczyć dodatkowe punkty za pomyślne ukończenie poziomu danego treningu lub zadania, możliwość odblokowania różnych części ekranu lub gier oraz zbieranie tokenów jako nagrody za nabycie umiejętności czy zdobywanie wiedzy.

Wzrost wydajności wśród zespołów menedżerskich

effect daje zespołowi menedżerskiemu wgląd do własnych mocnych stron i obszarów rozwoju, jak również udziela konkretnych wskazówek w zakresie poprawy jego wydajności

Ostatnie 40 lat badań zespołów menedżerskich i własne badania zespołów menedżerskich w Norwegii i Danii obejmowały następujące kwestie:

 • Jakie wyniki kreują skuteczne zespoły menedżerskie?
 • Jakie czynniki mają wpływ na jakość tych wyników?
 • Jakie pytania należy zadać, aby zmierzyć jakość rezultatów zespołów menedżerskich i czynników oddziałujących na te rezultaty?

effect jest rezultatem współpracy pomiędzy cut-e i Bang & Midelfart i jest narzędziem online służącym do pomiaru rozwoju i efektywności zespołów menedżerskich. Jest to oparty na badaniach kwestionariusz online, który mierzy funkcjonowanie zespołów menedżerskich pod kątem 27 czynników kluczowych dla rezultatów pracy zespołu.

Wynikiem jest zestaw zaleceń zawierających pięć najbardziej znaczących mocnych stron zespołu menedżerskiego, jak również pięć obszarów wymagających poprawy dla zespołu jego skuteczności. Mocne i słabe strony są pięcioma czynnikami z odpowiednio najwyższymi i najniższymi przeciętnymi wynikami, według oceny członków zespołu.

Autonomiczny rozwój zawodowy

W jaki sposób skłonić naszych pracowników do brania odpowiedzialności za własny rozwój i rozwój organizacji? cut-e pomaga ci pomóc Twoim pracownikom poprzez samokierowany rozwój HR

 • Odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy i osobisty leży tam, gdzie powinna: w nas samych. Zadaniem działu HR jest wspieranie rozwoju pracowników i menedżerów w ich samorozwoju.
 • Aby nastąpił rozwój, pracownicy i menedżerowie powinni dobrze zrozumieć własne mocne strony i obszary rozwojowe, wartości i ambicje. cut-e zapewnia nowoczesne metody testów oceny online, które wspierają ludzi w rozwijaniu kompetencji właściwych dla przedsiębiorstwa.

Commerzbank przekazuje pracownikom odpowiedzialność za własny rozwój

Niedawno zrealizowany sondaż w Commerzbank wykazał rosnące zapotrzebowanie pracowników na wzmocnienie pozycji i wyrazistą kulturę odpowiedzialności, która umożliwia menedżerom i bezpośrednim podwładnym więcej autonomii w tworzeniu sprawnych procedur.

Nowoczesny i przyszłościowy zespół ds. rozwoju HR chciał sprostać temu wyzwaniu poprzez wsparcie dla kultury informacji zwrotnej i wydajności. Podstawą miało być zapewnienie menedżerom narzędzi do regularnej oceny i planowania kariery bezpośrednich podwładnych. Proces miał zapewnić bezpośrednim podwładnym regularną informację zwrotną na temat ich osiągnięć i potencjału oraz obustronne potwierdzenie co do indywidualnych planów rozwoju. Znaczenie działu Human Resources w Commerzbank wzrosło wraz z wysokim profesjonalizmem i doskonałym zorientowaniem na klienta jako najważniejszych wyróżniających je cech.

 • Wyzwanie: zaspokojenie potrzeb rozwojowych poprzez rzetelną procedurę
 • Rozwiązanie: zaprojektowanie i wdrożenie procesu przepływu integrującego narzędzia Oceny Online
 • Wynik: lepsza wydajność i lepsze wyniki satysfakcji pracowników

wyszukiwarka produktów cut-e

Wyszukaj produkt, który odpowiada Twoim potrzebom, spośród ponad 40 narzędzi od cut-e.
Search by
Topic
Instrument
skontaktuj się z nami

zadzwoń do nas +420 776 765 263

lub skontaktuj się z nami tu

subskrybuj talentNews