Aon’s Assessment Solutions Informacja dotycząca prywatności w Internecie

Administrator danych                        
Aon Assessment GmbH (zwane dalej Aon’s Assessment Solutions)
Adres: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefon: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

Inspektor ds. ochrony danych
Dr Thomas Balzer
Address: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telephone: +49-40-3250 389-900
Email: gdpr@cut-e.com


Przegląd i zakres

Celem niniejszego zawiadomienia dotyczącego prywatności w internecie („Zawiadomienie”) jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników, szczególnie ważnej informacji zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”). Firma Aon’s Assessment Solutions („my”, „nasze” lub „nas”) pragnie chronić poufność, dokładność i integralność wszystkich danych osobowych z wykorzystaniem wysokich standardów technicznych i organizacyjnych. 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany niniejszego Zawiadomienia w dowolnym momencie.

 

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETOWYCH

1.    Przetwarzanie

Poniżej podane są różne sposoby korzystania z naszej strony internetowej oraz sposoby, w jakie możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika z uwzględnieniem naszych podstaw prawnych do przetwarzania zgodnie z RODO. 

1.1 Korzystanie ze strony internetowej
Kategorie danych osobowych:
Dane techniczne użytkowników.
Cel przetwarzania: (i) Obsługa techniczna naszej strony, (ii) Przekazywanie informacji o naszych usługach i produktach oraz zrozumienie zainteresowań użytkownika.
Podstawy prawne: (i) Artykuł 6 ust. 1 f — naszym celem jest zapewnianie dostępu do naszej strony internetowej, (ii) Artykuł 6 ust. 1 f — naszym celem jest przekazywanie użytkownikom informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach oraz zrozumienie zainteresowań użytkowników w związku z tymi produktami i usługami.

1.2 Kontakt
Kategorie danych osobowych:
Dane techniczne użytkowników, dane kontaktowe.
Cel przetwarzania: (i) Kontakt z użytkownikiem, jeśli o niego poprosił (na przykład „Skontaktuj się z nami”, „Poproś o prezentację”, „Portal badań akademickich”), (ii) Umożliwienie użytkownikom pobrania materiałów zgodnych z ich zainteresowaniami.
Podstawy prawne: (i) Artykuł 6, ust. 1 f — naszym celem jest kontaktowanie się z użytkownikiem i/lub zapewnianie odpowiednich materiałów, jeśli o to poprosił, (ii) Artykuł 6, ust. 1 f — naszym celem jest zapewnianie użytkownikom ważnych lub interesujących informacji związanych z naszymi usługami.

1.3 Gry interaktywne
Kategorie danych osobowych:
Dane techniczne użytkowników, informacje identyfikacyjne (niewymagane).
Cel przetwarzania: Zapewnianie gier interaktywnych.
Podstawy prawne: Artykuł 6, ust. 1 f — naszym celem jest zapewnianie gier interaktywnych w celu poprawy wrażeń użytkowników. 
            
1.4 Kariera
Kategorie danych osobowych:
Dane techniczne użytkowników, dane osobowe, historia zatrudnienia.
Cel przetwarzania: Umożliwienie składania wniosków o pracę.
Podstawy prawne: Artykuł 6, ust. 1 b — dane osobowe są wymagane do podjęcia przyszłej pracy w naszej firmie (niepodanie danych osobowych uniemożliwia ubieganie się o stanowisko).


1.5 scienceBlog
Kategorie danych osobowych:
Dane techniczne użytkowników, dane kontaktowe.
Cel przetwarzania: Zapewnianie naszego bloga scienceBlog oraz interakcji użytkowników.
Podstawy prawne: Artykuł 6, ust. 1 f: Naszym celem jest zapewnianie informacji na blogu scienceBlog oraz umożliwianie użytkownikom dodawanie komentarzy.


1.6 Newsletter
Kategorie danych osobowych:
Dane techniczne użytkowników, dane kontaktowe.
Cel przetwarzania: Wysyłanie użytkownikom newslettera/materiałów promocyjnych.
Podstawy prawne: Artykuł 6, ust. 1 a — w każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera/materiałów promocyjnych.

 
2.    Odbiorcy danych osobowych użytkowników

Udostępniamy dane osobowe użytkowników wyłącznie tam, gdzie jest to konieczne dla potrzeb ich przetwarzania.

Aon/cut-e: Firma Aon jest głównym odbiorcą danych osobowych użytkowników. Obejmuje to firmy zależne i stowarzyszone firmy Aon oraz grupę cut-e, która należy do firmy Aon’s Assessment Solutions.

Niestowarzyszone strony trzecie: Możemy udostępniać informacje osobowe użytkowników niestowarzyszonym stronom trzecim, które pełnią funkcje administracyjne, marketingowe, zawodowe lub zapewniają wsparcie techniczne niniejszej strony internetowej. Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim, które pomagają nam w prowadzeniu naszych portali rekrutacyjnych lub z którymi mamy zawarte umowy, tj. system REXX.

Organy autorytatywne: Firma Aon’s Assessment Solutions może być prawnie lub sądowo zobligowana do ujawnienia danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia odpowiednich organów, jeśli na stronie internetowej będą miały miejsce działania, które są nielegalne lub naruszają nasz regulamin.

 

3.    Przekazanie krajom trzecim i/lub organizacjom międzynarodowym

Nawet jeśli użytkownik przebywa na terenie Unii Europejskiej, dane osobowe zebrane podczas korzystania z tej strony internetowej mogą być przetwarzane w kraju, w którym adekwatność przepisów ochrony danych nie została zatwierdzona przez decyzję Komisji Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych w ten sposób zapewnimy zawarcie umów obejmujących przetwarzanie danych, aby były one chronione zgodnie z przyjętą normą UE oraz standardowymi klauzulami umownymi UE dotyczącymi przesyłania danych, co zapewnia odpowiednie zabezpieczenia użytkownika i jego danych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w tych sytuacjach, należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

 

4.    Przechowywanie danych osobowych użytkowników 

Przechowujemy dane osobowe przez czas odpowiedni do naszych celów przetwarzania i/lub przez czas wymagany przez prawo. Nie przetwarzamy danych dłużej, niż jest to prawnie wymagane. 

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących okresów przechowywania danych, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych.


5.    Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę internetową, pliki te zwracane są do nas. To pozwala nam na przykład na rozpoznać Cię lub pomóc poruszać się po stronie dzięki cookies. Cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów lub do przesyłania wirusów na komputer. Odczytanie plików cookies jest możliwe jedynie za pośrednictwem serwera, z którego pochodzą.

Naszą stronę internetową można przeglądać również bez plików cookies. Aby zapobiec wykorzystaniu plików cookies przez przeglądarkę internetową, można wyłączyć użycie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Funkcja pomocy w przeglądarce internetowej zazwyczaj informuje o tym jak dezaktywować lub usuwać pliki cookies w przeglądarce. Pamiętaj, że wyłączenie/usunięcie plików cookies może spowodować, że pewne funkcjonalności na naszej stronie internetowej przestaną działać tak jak powinny.

Cookies, których używamy do niektórych funkcji, obejmują:
(1)    Cookies, które przechowują określone preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwania lub językowe);
(2)    Cookies, które przechowują dane zapewniające bezproblemowe odtwarzanie treści wideo lub audio;
(3)    Cookies, które tymczasowo przechowują określone wpisy użytkowników;
(4)    Cookies używane do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.
Dane z plików cookies przechowujemy do końca okresu trwania danego pliku cookie lub do czasu, aż pliki cookies zostaną usunięte przez użytkownika.
Te operacje przetwarzania są zgodne z artykułem 6(1)(f) RODO. Naszym celem jest ciągła optymalizacja i rosnąca użyteczność naszej strony internetowej.

 

6.    My Fonts
My Fonts to pliki cookies firmy Monotype Image Holdings Inc., które pomagają nam w stosowaniu fontów na naszej stronie internetowej. Wyczerpujące informacje na temat tego, w jaki sposób te pliki cookies przetwarzają Twoje dane osobowe (zazwyczaj tylko Twój adres IP oraz czas dostępu) dostępne są pod następującym adresem: www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/

Te operacje przetwarzania są zgodne z artykułem 6(1)(f) RODO. Naszym celem jest ciągła optymalizacja i rosnąca użyteczność naszej strony internetowej.

 

7.    Google Cookies & Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki Google Cookies & Analytics. Są to pliki cookies zarządzane przez firmę Google Inc. („Google”) w celu analizy używania Internetu i strony internetowej, a często również w celach reklamowych. Dane osobowe przetwarzane w tym kontekście obejmują Twój adres IP (który zawiera dane dotyczące Twojej lokalizacji) oraz dalsze informacje powstałe w wyniku Twojego poruszania się po Internecie w związku z adresem IP.

Dane te są w pełni opatrzone pseudonimem. Adres IP wysyłany przez Twoją przeglądarkę a ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google. W niektórych przypadkach obcięcie adresu IP następuje tak szybko, że Google nie przechowuje żadnych danych osobowych w tych celach. Oznacza to, że w tych okolicznościach, informacje gromadzone przez Google są całkowicie anonimowe. W niektórych przypadkach przetwarzanie przez Google będzie miało miejsce tylko na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niektórych plików cookies, przetwarzanie będzie następowało na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Zabezpieczenie danych osobowych w takim przypadku polega na tym, że firma Google Inc. Posiada certyfikat Privacy Shiled, co oznacza, że Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze standardami akceptowalnymi zgodnie z oczekiwaniami UE.

Poniżej znajdują się informacje na temat plików Google cookies wykorzystanych na tej stronie internetowej. Możliwe jest zarządzanie sposobem, w jaki Google wykorzystuje informacje i/lub w jaki sposób pliki cookies Google śledzą Cię na tej stronie. Wszystkie preferencje dotyczące plików cookies Google mogą być zarządzane pod następującym adresem: policies.google.com/technologies/managing

Pliki Cookies wykorzystane w tym kontekście na tej stronie internetowej to

a)    Google Analytics: Google Analysis to usługa internetowej analizy oferowana przez Google.
Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora strony internetowej, aby ocenić sposób, w jaki korzystasz ze strony internetowej, do zestawiania raportów dotyczących działań na stronie internetowej, a także żeby dostarczyć operatorowi innych usług odnoszących się do korzystania ze strony internetowej i Internetu.
b)    Doubleclick: Doubleclick to usługa zarządzania reklamami oraz składania ofert, która optymalizuje reklamy. Dla użytkownika oznacza to, że pliki cookies pozwalają Google wyświetlać reklamy na postawie poprzednich wizyt na naszej lub innych stronach internetowych w oparciu o Twoje ruchy.
c)    GA Audiences: GA Audiences to pliki Google cookies, który używany jest w oparciu o Twoje interakcje ze stroną internetową, zazwyczaj jeśli odwiedzasz stronę internetową.

Korzystając z naszych stron internetowych, zgadzasz się na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w wyżej opisany sposób. Można zapobiec przechowywaniu takich plików cookies, upewniając się, że ustawienia przeglądarki internetowej zostały odpowiednio ustawione, w tym przy wykorzystaniu podanego wyżej linku. Pamiętaj, że zablokowanie śledzących plików cookies może mieć wpływ na używanie strony internetowej. Więcej informacji na temat Polityki Prywatności Google można znaleźć pod następującym adresem: policies.google.com/privacy;
Te operacje przetwarzania są zgodne z artykułem 6(1)(f) RODO. Naszym celem jest ciągła optymalizacja i rosnąca użyteczność naszej strony internetowej.

8.    Zewnętrzne odnośniki i wtyczki

Strona może zawierać zewnętrzne odnośniki i/lub wtyczki w większości związane z mediami społecznościowymi. Po kliknięciu takiego elementu dane osobiste zostaną przekazane odpowiedniej zewnętrznej stronie. Po opuszczeniu tej strony przetwarzanie danych osobowych nie podlega już nam ani nie jest regulowane niniejszym zawiadomieniem. Kliknięcie wtyczki mediów społecznościowych (oznaczonej odpowiednim symbolem) powoduje gromadzenie danych osobowych przez ten podmiot. Są to z reguły adres IP, możliwie informacje o stronie przekierowującej oraz informacje o profilu, jeżeli użytkownik automatycznie loguje się do mediów społecznościowych na urządzeniu. Kliknięcie zewnętrznych odnośników i wtyczek jest całkowicie dobrowolne, dlatego, jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w ten sposób, nie musi klikać tych odnośników. 

9.    Newsletter

Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera i wyrazi zgodę na podstawie artykułu 6, ust. 1 a RODO, będziemy korzystać z adresu e-mail użytkownika, aby regularnie wysyłać mu newsletter i podobne materiały promocyjne. Do otrzymywania naszego newslettera wystarczy podać swój adres e-mail.
Użytkownik może wypisać się z newslettera w dowolnej chwili, klikając odnośnik podany w każdej wysłanej wiadomości. Można również wysłać prośbę o wypisanie na adres marketing@cut-e.com.


INFORMACJE DLA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA, KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

1.    Cel i podstawa prawna
Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych od dostawców, klientów i ogółu społeczeństwa. Informacja ta przeznaczona jest dla klientów, dostawców i ogółu społeczeństwa, będących osobami fizycznymi lub pracowników klientów i dostawców.


1.1    Kontakt i obsługa klienta
Kategorie danych osobowych:
dane kontaktowe, dane HR.
Cel przetwarzania: inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu, udzielanie pomocy
Podstawa prawna przetwarzania: W przypadku gdy zawarta została umowa między Twoim podmiotem i naszą firmą: Artykuł 6(1)(b) (dostarczenie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub przez umowę, jednak bez danych osobowych, cel jest niemożliwy do osiągnięcia). W przypadku gdy nie została zawarta umowa między Twoim podmiotem i naszą firmą: Artykuł 6(1)(f) – naszym uzasadnionym interesem jest nawiązanie kontaktu z Tobą i utrzymanie tego sposobu komunikacji. 


1.2    Marketing
Kategorie danych osobowych:
dane kontaktowe, dane HR.
Cel przetwarzania: wysyłanie materiałów marketingowych, informacji technicznych i/lub aktualizacji informacji prawnych.
Podstawa prawna przetwarzania: Jeśli wyraźnie poproszono Cię o zgodę: Artykuł 6(1)(f) (Twoja zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość). Inne: Artykuł 6(1)(f) – naszym uzasadnionymi interesem jest dostarczenie informacji istotnych dla naszych usług w zakresie marketingu.


2.    Odbiorcy twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko, jeśli to konieczne dla celów przetwarzania.

Aon/cut-e: Aon będzie głównym odbiorcą Twoich danych osobowych. Obejmuje to spółki zależne i filie Aon, w tym Grupę cut-e, która należy Aon’s Assessment Solutions.

Niestowarzyszone strony trzecie: Możemy udostępnić twoje dane osobowe niestowarzyszonym stronom trzecim, które pełnią dla nas funkcje administracyjne, marketingowe, zawodowe lub technologiczne.

Organy autorytatywne: Aon’s Assessment Solutions może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych przez prawo lub w ramach procesu prawnego.


3.    Transfer do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nawet jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane w kraju, gdzie adekwatność przepisów dotycząca ochrony danych osobowych nie została zatwierdzona w drodze decyzji Komisji Europejskiej. W przypadku przekazywania danych osobowych w ten sposób, zapewnimy, by wszelkie takie umowy dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych były zawarte, aby Twoje dane osobowe były chronione w sposób akceptowalny z punktu widzenia standardów UE, zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE dotyczącymi przekazywania danych, które zapewniają Tobie i Twoim danym osobowym odpowiednie zabezpieczenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych w takich okolicznościach, prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych przy pomocy danych kontaktowych podanych powyżej.


4.    Przechowywanie Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe przechowujemy tylko przez okres uzasadniony przez nasze cele przetwarzania lub przez okres czasu, którego wymaga od nas prawo. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
Aby uzyskać więcej informacji na temat okresu przechowywania, prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych przy pomocy danych kontaktowych podanych powyżej.


PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

1.    Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Zawsze spełniamy prośby użytkowników wynikające z ich praw dotyczących danych osobowych. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat tych praw. 

Składając wniosek dotyczący danych osobowych, użytkownik powinien określić, w jakiej formie chce otrzymać informację. W przeciwnym razie odpowiemy na wniosek w tej samej formie, w jakiej go otrzymaliśmy. Skontaktujemy się z użytkownikiem i spróbujemy rozpatrzyć jego wniosek w ciągu jednego miesiąca. W przypadku szczególnie bezpodstawnych lub obszernych próśb mamy prawo żądać uzasadnionej opłaty lub odrzucić wniosek.

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji, należy napisać wiadomość na adres gdpr@cut-e.com.

1.1 Dostęp (artykuł 15, RODO): Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo uzyskania dostępu do nich.

1.2 Korekta (artykuł 16, RODO): Użytkownik ma prawo żądać poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez nas. Z prawa można skorzystać, składając dodatkowe oświadczenie. Jeśli dane osobowe zostały przekazane innym odbiorcom, poinformujemy ich o zmianach i przekażemy informacje o nich, jeśli będzie to możliwe i taka będzie wola użytkownika.

1.3 Usunięcie (artykuł 17, RODO): Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych, jeśli nie istnieją podstawy prawne do ich zachowania. Należy pamiętać, że podlegamy różnym wymogom prawnym dotyczącym przechowywania. Jeśli dane osobowe zostały przekazane innym odbiorcom, poinformujemy ich o zmianach i przekażemy informacje o nich, jeśli będzie to możliwe i taka będzie wola użytkownika.

1.4 Ograniczenie przetwarzania (artykuł 18, RODO): W określonych sytuacjach użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli dane osobowe zostały przekazane innym odbiorcom, poinformujemy ich o zmianach i przekażemy informacje o nich, jeśli będzie to możliwe i taka będzie wola użytkownika.

1.5 Możliwość przenoszenia danych (artykuł 20, RODO): Użytkownik może wnioskować o otrzymanie kopii swoich danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie dostosowanym do odczytu komputerowego. Prawo to obejmuje prawo żądania przekazania danych osobowych do innego kontrolera wskazanego przez użytkownika. Prawo to przysługuje użytkownikowi, tylko jeżeli dane osobowe zostały podane przez użytkownika i są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy lub jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

 

2.    Prawa dotyczące danych: Sprzeciw

Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych (artykuł 21, RODO)
Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu wykonania zadania służącego interesowi publicznemu (artykuł 6, ust. 1 e), w celu wykonywania zgodnych z prawem działań administratora (artykuł 6, ust.1 f), do bezpośredniego marketingu i/lub profilowania (artykuł 21, ust. 2), użytkownik ma prawo do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych na podstawie określonej sytuacji.

 

3.    Reklamacje

Użytkownik zawsze zachowuje prawo do złożenia zażalenia do odpowiedniego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

 

4.    Komentarze

Wszystkie komentarze związane z tym zawiadomieniem i/lub danymi osobowymi należy przesyłać na adres gdpr@cut-e.com. 

Aby otrzymać kopię tego zawiadomienia, należy kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych.

skontaktuj się z nami

zadzwoń do nas +420 776 765 263

lub skontaktuj się z nami tu

subskrybuj talentNews