Zestaw testów dla kierowców i operatorów maszyn i urządzeń

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn urządzeń to prace, które wymagają szczególnych umiejętności i kwalifikacji. Firma cut-e opracowała zestaw testów diagnostycznych dla kierowców i operatorów maszyn i urządzeń, której celem jest pomiar umiejętności kluczowych dla następujących grup docelowych:

 • operatorzy wózków widłowych i kierowcy ciężarówek, szoferzy i taksówkarze
 • robotnicy przemysłowi i operatorzy maszyn i urządzeń
 • monterzy linii energetycznych
 • piloci samolotów i inżynierowie pokładowi

Wszystkie zawody związane z użytkowaniem pojazdów mechanicznych niosą z sobą ryzyko... ale można je ograniczyć do minimum!

Jak wynika z danych statystycznych, prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn i urządzeń to trudne prace, w których nieuwaga, zmęczenie, używanie alkoholu, stres i agresja mogą łatwo spowodować poważne konsekwencje jak obrażenia lub śmierć kierowcy i pasażerów.
Zmniejszenie ryzyka wypadków powodowanych przez kierowców i operatorów maszyn daje duże korzyści: pozwala uratować życie ‒ operatorów i innych osób ‒ oraz uniknąć niepotrzebnych kosztów dzięki zmniejszeniu liczby wypadków i ochronie cennych urządzeń i pojazdów.

Można ograniczyć ryzyko do minimum! Za pomocą opracowanego przez cut-e Zestawu testów dla kierowców możliwe jest zidentyfikowanie i zrekrutowanie tych osób, którzy dzięki swoim umiejętnościom i cechom osobowości mogą być uważnymi, bezpiecznymi i sprawnymi kierowcami i operatorami maszyn i urządzeń. Możliwe są również badania przedzmianowe, aby upewnić się, że Twoi pracownicy nadają się do pracy i nie dokucza im przemęczenie, nie są pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub ich sprawność nie jest w inny sposób obniżona.

Wywiad: cut-e a Zestaw testów dla kierowców

Zapytaliśmy dr Achima Preussa, założyciela i dyrektora ds. produktu cut-e, o Zestaw testów dla kierowców: Dlaczego taki zestaw testów jest konieczny? Co sprawia, że testy te nadają się specjalnie dla kierowców i operatorów maszyn i urządzeń? I jaką rolę odgrywa pomiar uczciwości w używaniu baterii testów dla kierowców i operatorów maszyn?

Co jest objęte naszym pomiarem i w jaki sposób go dokonujemy?

cut-e stworzył zestaw testów oceniających umiejętności, które pozwalają przewidzieć bezpieczne zachowanie podczas jazdy.

Zestaw testów dla kierowców obejmuje pięć testów, które mierzą:

 • koncentrację
 • czas reakcji i uwagę
 • wielozadaniowość
 • orientację przestrzenną
 • spostrzegawczość i pamięć

Na poziomie pojęciowym można wyróżnić dwie dziedziny składające się na ogólny wynik:

 • czujność = koncentracja, czas reakcji i uwaga
 • przetwarzanie informacji = wielozadaniowość, orientacja przestrzenna, spostrzegawczość i pamięć

Ponadto, za pomocą opracowanego przez cut-e kwestionariusza uczciwości squares można zmierzyć następujące ważne cechy charakteru:

 • kontrolę impulsów
 • świadomość etyczną
 • solidność / wiarygodność

Testy wchodzące w skład zestawu

 • E3 + mierzy zdolność koncentracji. Zadanie polega na możliwie najszybszym reagowaniu na różne elementy w określony sposób.
 • Test rt 2.0 mierzy czas reakcji. Zadanie wymaga od kandydata, aby zareagował tak szybko, jak to możliwe, gdy na ekranie pojawią się dwa takie same obiekty.
 • mt-drvmierzy zdolność do wykonywania kilku zadań jednocześnie (wielozadaniowość). Test ten obejmuje reagowanie na sygnał pod presją czasu, zadania obliczeniowe i sprawdzanie ciągu znaków. mt-drv jest zmodyfikowaną wersją scales mt i został opracowany specjalnie dla potrzeb Zestawu testów dla kierowców.
 • W nav-drv zadanie polega na ustaleniu, w jakim kierunku jedzie pojazd po wykonaniu różnych manewrów. Test ten ocenia poczucie kierunku i orientację u kandydata. Wysokie wyniki wskazują na zdolność do zachowania orientacji przestrzennej nawet po wielu zmianach kierunku, np. podczas jazdy samochodem. Scales nav-drv jest zmodyfikowaną wersją scales nav i został opracowany specjalnie dla potrzeb Zestawu testów dla kierowców.
 • mem-drv wymaga zapamiętania znaków drogowych i ich umiejscowienia. Test ten mierzy zatem, jak dobrze osoba potrafi zapamiętać informacje.
 • Test uczciwości squares mierzy prawdopodobieństwo, że osoba będzie przejawiać szkodliwe zachowania w pracy. Konstrukcja testu squares uwzględnia ważne aspekty sytuacyjne, które prowadzą do szkodliwych zachowań w pracy.

Literatura dodatkowa

Fuller, R. (2005). Towards a general theory of driver behaviour. Accident Analysis and Prevention, 37, 461-472.

Hakamis-Blomqvist, L. (2006). Are there safe and unsafe drivers? Transportation Research Part F, 9, 347-352.

Kuiken, M. J. & Twisk, D. A. M. (2001). Safe driving and the training of calibration: A literature review. (Report R2001-29). Leidschendam: Institute of Road Safety Research.

Mayhew, D. R. & Simpson, H. M. (1996). Effectiveness and role of driver education and training in a graduated licensing system. Ottawa, ON: Traffic Injury Research Foundation

Schuhfried GmbH (2009). Expert System Traffic – Computerized assessment of fitness to drive. 3rd edition.

Sommer, M., Herle, M., Häusler, J., Risser R., Schützenhofer, B., & Chaloupka, C. (2008). Cognitive and personality determinants of fitness to drive. Transportation Research Part F, 11, 362-375.

Ulleberg, P. & Rundmo, T. (2003). Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers. Safety Science, 41, 427-443.

Verschuur, W. L. G. & Hurts, K. (2008). Modelling safe and unsafe driving behaviour. Accident Analysis and Prevention, 40, 644-656.

wyszukiwarka produktów cut-e

Wyszukaj produkt, który odpowiada Twoim potrzebom, spośród ponad 40 narzędzi od cut-e.
Search by
Topic
Instrument
skontaktuj się z nami

zadzwoń do nas +420 776 765 263

lub skontaktuj się z nami tu

subskrybuj talentNews